$10k - 20k, $20k - 30k, Macau Recruitment 澳門招聘, $30k - 40k, $40k - 50k, $50k - 100k

[7月16日] LISBOETA MACAU 葡京人澳門招聘日

Lisboeta 葡京人招聘 macau jobscall.me recruitment ad 澳門招聘-01-2.jpg
 
*按圖放大

*按圖放大

有意者可於當天攜同個人履歷、身份證明文件、學歷及工作證明進行即場面試。

如未能於上述日期面試,有意者可將個人履歷電郵至 hr@lisboetamacau.com 或致電 +853 2821 1386 查詢。